Дейности

ЛИПА развива своята дейност в четири направления:

 

Генерираме идеи:

 • Сформирахме ГРУПА ЗА АНАЛИЗИ, в която участват видни общественици, журналисти, политици, политолози, социолози и експерти
 • Обсъждаме и анализирама актуални теми от политическия живот
 • Изследваме конкретни обществени процеси с помощта на независими специалисти и публикуваме резултатите
 • Предлагаме алтернативи за развитието на обществото

 

Разпространяваме нашите идеи:

 • Организираме семинарии, конференции и публични форуми за разспространение на либералните идеи
 • Издаваме годишни мониторингови доклади
 • Издаваме брошури, дипляни и печатни издания по разработени от екипа ни теми, свързани с либерализма

 

Провеждаме обучения по:

 • Лидерски умения и публична комуникация за млади политици
 • Работа с европейските институциите и неправителствени организации, чрез стажантски курсове в рамките на Европейския съюз

 

Извършваме публистична дейност:

 

 • Издаваме поредицата «Либерална библиотека», включваща текстове на либерална тематика,  изследвания и анализи на Фондация за свободата „Фридрих Науман” и актуални разработки на Групата за анализи
 • Публикуваме резултатите от експертните изследванията на конкретни обществени процеси

 

Повече за мисията и целите на ЛИПА можете да прочетете ТУК!

 

 

На 1 октомври 2010 г. в Брюксел Либералният институт за политически анализи (ЛИПА) бе приет за пълноправен член на Европейския либерален форум.

Група за анализи

Галерия

Разгледай