Група за анализи

Какво е Групата за анализи към ЛИПА

 

 

Групата за анализи е аналитично звено, в което ЛИПА е поканила видни общественици, журналисти, политици, политолози и социолози.

 

Целта на Групата за анализи е обсъждане на актуални въпроси, свързани с икономическото, политическото и социалното развитие на страната през призмата на либералните ценности. Формирането на позиции и алтернативни мнения  и препоръки в обществена полза.

 

Как работи групата – Групата се събира на редовни срещи всяка сряда от 13.00 часа и в дискусионен формат се анализират предварително набелязани теми и въпроси.

 

Съпътстващи дейности – публикации, участва в семинари, обществени дискусии и др.

  

 

Повече за дейността на Групата:

 

Група за анализи

Галерия

Разгледай