Семинари

29.05.2010 г.

 

ЛИПА И НДСВ ОРГАНИЗИРАТ ТРЕНИНГИ ПО ОСНОВИ НА ПУБЛИЧНАТА КОМУНИКАЦИЯ, КОМУНИКАЦИОНЕН И СЪБИТИЕН МЕНИДЖМЪНТ ЗА РЕГИОНАЛНИТЕ СТРУКТУРИ НА НДСВ В БЪЛГАРИЯ

 

От края на м.май 2010 г. Либерален институт за политически анализи (ЛИПА), НДСВ и МНДСВ започват партньорски проект по създаване на мрежа от експерти по информационна и медийна политика в регионалните партийни структури в цялата страна.
 

Цел на проекта е да се обучат областните и другите регионални структури на НДСВ и МНДСВ в основите на публичната комуникация, чрез което да се постигне подобряване на публичността и професионализиране на комуникацията с медиите и обществеността.
 

Обучаващият орган в тренингите е VIPSolutionsPR-консултанти с дългогодишен опит в публичната комуникация. Практиката на екипа е натрупана във всички направления на PR-активността: политически, в изпълнителната власт на най-високо йерархично ниво, в местните администрации, на НПО, корпоративен, кризисен PR и други.
 

Тематичните обхвати на обученията на регионалните структури на НДСВ включват връзки с медиите, организация и участие в публични събития, етикет, протокол, комуникация с общности и публики, психологически аспекти на комуникацията и убеждаването, принципи на работа при кризи, оперативна организация на дейността "пресцентър" в регионалните партийни структури.
 

Предвидени са 5 регионални обучения:

  • на 29 май в гр. Пловдив - за структурите от южен централен район на планиране
  • на 12 юни в гр. Враца - за северозападен регион 
  • на 19 юни в гр. Шумен - за регионалните структури от североизточния район
  • на 26 юни в гр. София - за софийските МИР, София - област и югозападните райони
  • на 25 септември в гр. Бургас - за структури от югоизточната част на страната
     

Проектът е част от стратегията на ЛИПА и НДСВ за устойчиво развитие на комуникацията с публиките чрез изграждането на регионални информационни звена, оптимизиране на вътрешната комуникация между регионите и постигане добра публичност и познаваемост на либералните ценности от гражданите.

 

 

24.04.2010 г.
 

ЛИПА И ФОНДАЦИЯ "ФРИДРИХ НАУМАН" СТАРТИРАТ КАМПАНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯ НА ПАРТИЙНИЯ АКТИВ НА НДСВ В СТРАНАТА

 

След проведения на 24 април пилотен семинар за структурите от София, в шестте региона за планиране ще бъдат организирани двудневни обучителни семинари под мотото „Ролята на областните и общински организации на НДСВ при новите политически и икономически условия”. Концепцията за обучението е разработена от Либерален институт за политически анализи (ЛИПА) и Фондацията за свободата „Фридрих Науман” в тясна координация с оперативното ръководство на НДСВ.

 

Семинарът е разделен на два модула - „Либерални ценности и политически практики” и „Европейски измерения на местното самоуправление. Местните избори 2011 – политически приоритет за НДСВ”. 

 

Като лектори и модератори, освен експерти от НДСВ, са поканени представители на фондация за свободата „Фридрих Науман”, на Института за пазарна икономика и консултантска компания “Вип Солюшънс”.

 

Обученията са интерактивни, с много дискусии и широко участие на представителите на местните структури.

 

Първият семинар ще се проведе на 19 и 20 юни в Пловдив. Предвижда се още един през последната седмица на юни в област Велико Търново. Цикълът семинари ще продължи отново през месеците септември и октомври за структурите от северна и северозападна България.

 

Снимки от събитието можете да видите ТУК!

Група за анализи

Галерия

Разгледай