Нашата идентичност

ЛИПА развива своята дейност в няколко направления:

Генерираме идеи:

 • Сформирахме Група за анализи, в която участват видни общественици, журналисти, политици, политолози, социолози и експерти;
 • Обсъждаме и анализирама актуални теми от политическия живот;
 • Изследваме конкретни обществени процеси с помощта на независими специалисти и публикуваме резултатите;
 • Предлагаме алтернативи за развитието на обществото;

Разпространяваме нашите идеи:

 • Организираме семинарии, конференции и публични форуми за разспространение на либералните идеи;
 • Издаваме годишни мониторингови доклади;
 • Издаваме брошури, дипляни и печатни издания по разработени от екипа ни теми, свързани с либерализма;

Провеждаме обучения по:

 • Лидерски умения и публична комуникация за ангажирани с обществени теми младежи;
 • Работа с европейските институциите и неправителствени организации, чрез стажантски курсове в рамките на Европейския съюз;

Осъществяваме издателска дейност:

 • Издаваме поредицата «Либерална библиотека», включваща текстове на либерална тематика,  изследвания и анализи на Фондация за свободата „Фридрих Науман” и актуални разработки на либерални организации от Европа;
 • Публикуваме резултатите от експертните изследванията на конкретни обществени процеси;