Vrana Economic Council

Либералният институт за политически анализи си сътрудничи с Европейския либерален форум при организирането на международната икономическа конференция Врана икономически форумVrana Economic Council.

Икономическият форум Vrana Economic Council беше учреден през 2013 г. във “Врана” и специални гости тогава бяха Цар Симеон II и бившият премиер на Кралство Белгия и дъ.гогодишен лидер на либералите и демокрdтите в Европейския парламент г-н Ги Ферховстад.

Целта на конференцията е да се обсъждат либерални подходи към реформите на европейската икономика, да се обсъждат актуални политики  и тяхното отражение върху развитието на ЕС и отделните страни-членки.  Специално внимание форумът отделя на новите страни-членки и тяхната роля за подобряване на общата конкурентноспособност на ЕС.

Второто издание на форума се състоs през лятото на 2018 г. Vrana Economic Council 2018:Smart Solutions for the Digital Economy in SEE разисква развитието на дигиталната икономика в ЕС и в страните от  югоизточна Европа.