Събития

ЛИПА бе съорганизатор на дискусия на тема: ”Брекзит и бъдещето на Европа”

ЛИПА бе съорганизатор на дискусия на тема: ”Брекзит и бъдещето на Европа” 19 юли, 201734 Коментари

Съвместно с Групата на либералите и демократите в Европа /АЛДЕ/, Фондация за свободата “Фридрих Науман” и фондация “Либерална интеграция” ЛИПА организира дискусия на тема “Брекзит и бъдещето на Европа”. Инициатор на събитието бе евродепутатът от АЛДЕ г-н Илхан Кючюк. Сред основните лектори бе евродепутатът от Великобритания г-н Саджат Карим, според който след напускането на ЕС на Великобритания е много важно тя да надгради добрите си двустранни отношения със страните членки, в това число и с България. Брекзит е сигнал за някои проблеми в ЕС.

Г-жа Зинаида Златанова от ЛИПА взе участие във втория панел, в който бяха обсъдени петте сценария за бъдещето на Европа. Тя отбеляза в изказването си, че 2017 г. е началото на осъзнаването на това какво ни предстои като европейци. Причината да зададем този въпрос е не Брекзит, а нуждата от реформи в Европейския съюз. “Гражданите виждат Европа такава, каквато им я обясняват политиците. В това отношение ние сме длъжници на европейските граждани. Една от слабостите на Европа е плахата комуникационна политика. Другата дума, която не бих искала да използвам е пропаганда. Ние се притесняваме да се хвалим, да продаваме своите положителни неща. Европа е мир, сигурност и благоденствие за своите граждани. За тях трябва да сме готови да платим всяка цена”, отбеляза г-жа Златанова. Евроскептиците използват много по-успешно пропагандата, за да налагат своите тези. В изследване на Европейския съвет за външна политика от миналата седмица българската партия АТАКА е определена за най-евроскептичната партия в Европа. Точно тя понастоящем е в управлението на България и то в навечерието на българското председателство на ЕС.

В течение на разговора, в който участваха г-жа Бисерка Бенишева от ПанЕевропа и г-н Сержу Богеан, член на Борда на Европейска либерална младеж бяха обсъдени и някои от основните проблеми пред ЕС като нуждата от естествени лидери, недобрата подготвеност солидарно да се поемат отрицателните последици при кризи, както и липсата на институционална готовност за справяне с бежанската вълна към континента. В края на дискусията участниците се обединиха около тезата, че политиците трябва да започнат да се допитват повече до европейските граждани, а те днес не се чувстват достатъчно защитени за живота, имуществото и т.н. За България няма по-добра алтернатива от участието й в ЕС.