Общи новини

Либералният институт за политически анализи участва в проект на Европейския либерален форум „Индекс за качеството на регулациите“

Либералният институт за политически анализи участва в проект на Европейския либерален форум „Индекс за качеството на регулациите“ 17 декември, 2019

Идеята за индекс за качеството на регулациите се заражда по време на кризата в Гърция. По време на кризата често се чува следното – нека да въведем регулации, за да не допуснем никога повече дефицит, лоша администрация и т.н. В същото време, много от реформите се материализират чрез регулации. Така се появява необходимостта да се наблюдава качеството на регулирането с цел да се установят отделни слабости и грешки. Трудността да се провеждат реформи може значително  да бъде намалена чрез качествен законодателен процес.

За целта гръцката организация KEFIM създава пътна карта за европейските тинк-танкове, как да се измерва качеството на законодателния процес. Също така, как да се популяризира и обяснява ясно ролята на върховенството на правото и в областта на  икономическата политика.

Партньорските организации на ЕЛФ и КЕФИМ Freedom Research Association, Турция и ЛИПА за  България направиха практическо изследване, как индексът може да бъде въведен и приложен в други страни и законоателни системи. Резултатите са публикувани специално издание на ЕЛФ.

Индексът може да бъде от полза на законодателите, на бизнес организациите и на медиите, както и на академичната общност.

ЛИПА беше представен на конференцията от Проф. Светлана Александрова.