Общи новини

Представители на ЛИПА участваха в семинар на тема: „Комуникации“, организиран от европейските либерални младежи – European Liberal Youth (LYMEC)

Представители на ЛИПА участваха в семинар на тема: „Комуникации“, организиран от европейските либерални младежи – European Liberal Youth (LYMEC) 10 октомври, 2023

Председателят на НДСВ г-н Станимир Илчев и психологът гл. ас. д-р Цветелина Панчелиева от „Института за изследване на населението и човека“ при БАН взеха участие в събитието от името на Либералния институт за политически изследвания.
Младежкото ДПС в лицето на заместник-председателя Танзер Юсеин бе домакин на семинара, който се проведе в централата на ДПС в София.
В продължение на два дни представители на различни политически организации от Европа дискутираха модерни начини за предизборни кампании и комуникационни стратегии.
Станимир Илчев запозна участниците с процесите на „Комуникации по време на политически кампании“. Той има богат опит в тази област като дългогодишен журналист, депутат в Европейския Парламент и Народното Събрание на България.
С презентация участва и д-р Цветелина Панчелиева. Нейната тема бе „Силата на разказа“. По време на лекцията й участниците се включиха в много интересни и полезни психологически експерименти.