Събития

ЛИПА беше местен партньор в проекта “Либерално послание за Европа”

ЛИПА беше местен партньор в проекта “Либерално послание за Европа” 30 май, 2019

ЛИПА беше местен партньор в проекта “Либерално послание за Европа”, организиран от Европейския либерален форум и Проектния офис на фондация “Фридрих Науман” за Югоизточна Европа. Задачата на проекта беше да се получи широка представа за основните европейски либерални приоритети през българската национална перспектива.  Бяха организирани пет  дискусии в градове с академично присъствие – София, Пловдив, Варна, Велико Търново и Благоевград с повече от сто участника, за да бъдат консултирани гражданите относно обществените очаквания към либералните политики на европейско ниво. Събитията бяха организирани под формата на интерактивни уъркшопи с оглед насърчаването на активен принос на участниците. 

С оглед постигане на по-добро регионално измерение, едногодишният проект на Европейски либерален форум се провеждаше също в Румъния и Молдова.