Общи новини

Зинаида Златанова е автор на публикация на ELF Regulatory Quality Index: Methodology and Implementation Guide for European Countries

Зинаида Златанова е автор на публикация на ELF Regulatory Quality Index: Methodology and Implementation Guide for European Countries 6 януари, 2020
Зинаида Златанова

Либералният институт за политически анализи е партньор през 2019 г. на Европейския Либерален Форум и фондация KEFIM от Гърция в проект Regulatory Quality Index. Едно от ключовите постижения на проекта е издаването на методология и ръководство за прилагане на Индекса за качеството на регулациите в други европейски страни.

Автори на публикацията са Панайотис Каркацулис – Президент на Института за изследване на регулаторните политики, експерт на ОИСР и Световната банка и депутат в парламента на Гърция през 2015 г.; Ефи Стефополу – изследовател в Института за изследване на регулаторните политики и ръководител на офиса за по-добро регулиране в правителството на Гърция през 2010 – 2012 г.; Константинос Саравакос – политолог и изследовател във фондация KEFIM и Д-р. Али Риза Чобан, доцент по конституционно право, бивш докладчик в Конституционния съд на Република Турция и старши правен експерт в Асоциацията за свобода на изразяване( iFOD).