Общи новини

ЛИПА се включи в дискусия по проект „Правата на човека през 21 век“

Представител на ЛИПА участва в онлайн дискусия за правата на жените и КОВИД 19 кризата.

ЛИПА се включи в дискусия по проект „Правата на човека през 21 век“ 12 декември, 2020

Дискусията е част от проект „Правата на човека през 21 век“ съорганизаран от Европейския Либерален форум, Институт Новум – Словения и Фондация Републикон от Унгариял. В изказването си Зинаида Златанова засегна някои исторически аспекти на правата на жените в Източна Европа и влиянието им днес. Тя подчерта, че равенството на половете не бива да бъде взимано за даденост дори в Европа от 21 век, както и че кризи като пандемията изострят и поставят ясно обществени въпроси, за които няма чувствителност. Участниците в дискусията установиха, че проблемите и предизвикателствата са сходни в отделните страни и това дава възможност да се търсят общи европейски решения. В дискусията взеха участие г-жа Каталин Чех – евродепутат от групата Обнови Европа, г-жа Нина Габрис – съветник от град Краков, Полша и председател на Съвета по равнопоставеност, г-жа Река Сафрани – председател на Унгарското женско лоби и г-жа Андреа Шкрабец от Институт Новум.

Участниците в дискусията