Общи новини

Прозрачността под заплаха Национални отговори на предизвикателствата на пандемията Ковид 19

Прозрачността под заплаха Национални отговори на предизвикателствата на пандемията Ковид 19 7 май, 2021

Либералният институт за политически анализи участва в проект на Европейския либерален форум и Fondazione Luigi Einaudi „Прозрачността под заплаха: Нацинални отговори на предизвикателствата на пандемията Ковид 19”

Извънредната ситуация в общественото здраве, причинена от избухването на пандемията от Covid-19 принуди правителствата на държавите-членки на Еврепейския съюз да приемат някои спешни мерки за ограничаване и управление на разпространението на вируса на цялата територия на Съюза. Такъв тип мерки неизбежно поставят ограничения върху основните граждански свободи.

Чрез сравнително проучване на различните политики, приети от правителствата на някои държави-членки (към които принадлежат сътрудничащите партньорски организации), проектът цели да даде представа, как правителствата трябва да осигурят защитата на правото на прозрачност и информация в публичната администрация, за да оправдават ограниченията, поставени върху гражданските свободи – дори когато са изправени пред управлението на криза.

Прозрачността се отнася към основните принципи на демокрацията, както и необходимостта от управленски практики, осигуряващи на гражданите достъп до информация.

Важна цел на проекта е да се разбере, дали освен гражданските свободи е ограничено и правото на гражданите на прозрачност. Проектът се опитва да търси отговори на въпроси като например, въз основа на какви статистически и научни основания правителствата са приели здравни, икономически и други мерки. Осигурявали ли са правителствата достъп до такава информация на гражданите и каква е гражданската реакция на прилагането на подобни мерки. Като се има предвид това, крайната цел е да се очертае, дали при справянето със спешната здравна криза правителствата са осигурили правото на гражданите да имат достъп до публична информация или по-скоро прозрачността е поставена „на карта“.

Проектът на Европейския либерален форум е подкрепен то Fondazione Luigi Einaudi от Италия. Останалите партниращи организации са: Stichting IDI/D66 International Foundation от Холандия, NOVUM Institute от Словeния, Projekt:Polska от Полша, Republikon от Унгария и Либералния институт за политически анализи от България.

Цялата публикация можете да видите тук