Общи новини

Либералният институт за политически анализи /ЛИПА/в сътрудничество с Европейския либерален форум организиран третото издание на Врана икономически форум – Vrana Economic Council 2021: Reforms to Support the European Green Deal. Конференцията ще се проведе в хибриден формат на 8 септември 2021 г. от 10.00 часа в градината на двореца Врана в София.

Либералният институт за политически анализи /ЛИПА/в сътрудничество с Европейския либерален форум организиран третото издание на Врана икономически форум – Vrana Economic Council 2021: Reforms to Support the European Green Deal. Конференцията ще се проведе в хибриден формат на 8 септември 2021 г. от 10.00 часа в градината на двореца Врана в София. 5 септември, 2021