Общи новини

Иван-Асен Иванов взе участие от името на ЛИПА в международния форум: „Нелиберални турове: Дестинация Гданск“

Иван-Асен Иванов взе участие от името на ЛИПА в международния форум: „Нелиберални турове: Дестинация Гданск“ 30 ноември, 2021

Г-н Иван-Асен Иванов взе участие от името на ЛИПА в международния форум: „Нелиберални турове: Дестинация Гданск“, организиран от Европейския либерален форум

Между 5-ти и 6-ти ноември 2021 г.в полския град Гданск, се проведе международното събитие „Нелиберални турове: Дестинация Гданск“, организирано от Европейския либерален форум, с участието на представител от Либералния институт за политически анализи /ЛИПА/г-н Иван-Асен Иванов.

Нестандартният формат, включващ както традиционни семинарни дейности, така и обиколка на забележителностите на града, разглеждани през призмата на съвременната политическа действителност в Полша, допринася за по-автентичното изследване на проблемите сред хората с либерални убеждения в страната.

Благодарение на активното включване на участници представляващи част от либералните общности на 6 държави – Великобритания, България, Унгария, Полша, Украйна и Грузия, по време на събитието беше представена възможност за реално съпоставяне и анализ на случващото се във всички отделни страни и извеждането на универсални изводи за либералното бъдеще на Европа.

Сред най-интересните моменти от програмата, ярко се открояват посещенията с гид на редица ключови места в Гданск, които отразяват тежката реалност на настоящото управление в Полша и как зад бляскавите фасади, стои скритото рушене на обществената тъкан, градена с десетилетия. Европейският център „Солидарност“, паметната плоча пред лобното място на Павел Адамович и  музеят на Втората световна война са само част от множеството посетени локации, съхраняващи силен политически заряд и превърнали се в обект за пропаганда на властимащите в Полша.

За край на двудневното събитие, бе проведена пространна работна дискусия, която демонстрира предизвикателствата, стоящи пред европейското либерално общество и как можем да изработим по-ефективни стратегии за справянето с тях. Чрез обзор на видяното на място в Гданск и осъзнаване на силата, която може да донесе изследователската дейност на терен, всички участници дадоха ясен знак, че проблематиката на нелибералното управление в Полша е видима и болезнена.

Поетите ангажименти и вярата във възможността за по-добро бъдеще в Полша, Унгария и всички останали европейски страни, тласкани от своите лидери към саморазрушителни недемократични режими, успяха да се превърнат в нишката, даваща оптимизъм за ценностното развитие на континента в духа на либерализма.