Общи новини

ЛИПА участва в уъркшоп по дигитализацията на местната власт

ЛИПА участва в уъркшоп по дигитализацията на местната власт 30 ноември, 2021

Либералният институт за политически анализи е партньор по проект ан Европейския либерален форум и фондация Фридрих Науман в областта на дигитализацията.

Финалното ELF събитие се проведе в хибриден формат – през дигитално платформа и присъствено в Копенхаген, Дания, между 21-24 ноември. По време на събитието беше представена публикацията на проекта и беше оргонизирано посещение в кметството, за да научим за техните дигитални проекти и най-добри практики.

Проектът има за цел да събере поредица добри практики от Естония, Финландия, Германия, Румъния, България, Република Молдова, Унгария, Италия и други европейски страни в областта административните процеси на реформи, и да постави тези примери в основата от поредица от форуми, предназначени да стимулират дебат, да катализират промяната и да генерират по-голяма ефективност в работата на местната администрация, особено по отношение на предизвикателствата, пред които е изправена Европа в момента. Това ще допълни работата на Европейския комитет на регионите, които вече работят по програма за реформа и цифровизация на местната администрация.